Øvrige lungesygdomme

Betændelsestilstande i lunger:
Lungebetændelse dækker over en række tilstande med meget forskellige årsager.Bakterier eller virus er hyppigste årsager, arbejdsrelaterede påvirkning ses og en række sygdomme med betændelse i andre organer giver ofte lignende forandringer i lungerne.

Udsættelse for skimmelsvamp i bolig eller på arbejdsplads medfører ofte symptomer som hoste, åndenød samt influenzalignende symptomer

Tuberkulose er en ofte overset eller næsten glemt årsag til langvarig lungebetændelse. Nydanskere eller flygtninge fra fattige eller krigshærgede områder er særlig udsat for genopblussen af tidligere erhvervet smitte.


Hoste:
Længerevarende hoste kan være betinget af forskellige årsager og være svært invaliderende.Udredning af årsagssammenhæng er afgørende forudsætning for behandling.

Astma, infektion, syretilbageløb, miljøpåvirkning af skadelige stoffer, medikamenter, specielle lungelidelser er eksempler på baggrunden for hoste.


Lungekræft:
Lungekræft er desværre tiltagende hyppig og er en af de mest udbredte kræftlidelser i befolkningen. Nytilkommen hoste, langvarig eller tilbagevendende lungebetændelse, ophostning af blod fra lungerne kan være symptomer på sygdommen. Tidlig diagnose er afgørende for at kunne behandle sygdommen.

 

HUSK

Dit gule sygesikringsbevis

Tidsbestilling

Mandag-tordag 
kl. 9.00-15.00

Fredag 
kl. 9.00-12.00

Tel. 86 75 29 09

Bahnhof Zoo