Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL)

"For store lunger", "rygerlunger" er andre udtryk, der dækker over denne lungesygdom, som har tobaksrygning som væsentligste årsagsfaktor. Hoste, slim, åndenød ved belastning er dominerende symptomer. Infektioner i luftveje forværrer sygdommen. Co-morbiditet som komplicerende hjertelidelse, knogleskørhed, over- eller undervægt, sukkersyge, depression og social isolering forværrer lungelidelsen og skal derfor behandles sideløbende. Brug af forskellige medikamenter kan påvirke hinanden og medføre utilsigtede bivirkninger.

Information og vejledning til rygestop, optimering af den medicinske behandling, optræning (rehabilitering) samt vægt og fokus på afledte konsekvenser er nøgleord for at opnå en mere stabil tilværelse ved denne tilstand.

 

HUSK

Dit gule sygesikringsbevis

Tidsbestilling

Mandag-tordag 
kl. 9.00-15.00

Fredag 
kl. 9.00-12.00

Tel. 86 75 29 09

Bahnhof Zoo