Vaccination og rejsemedicin

Udlandsvaccination og rejsemedicin:
Medicinsk Speciallægeklinik er en speciallægeklinik for udlandsvaccination og
rejsemedicinsk rådgivning.

Klinikken har siden 1994 haft autorisation som gul feber vaccinationscenter

Rådgivning og vaccinationer forud for udlandsrejse er helt central for sikkerhed mod givne infektionssygdomme under og efter udlandsopholdet. Ophold i stor højde, forholdsregler ved dykning, rejserisici og forsikringsforhold ved kroniske sygdomme er vigtig at få afklaret inden afrejsen.

Rådgivning og vaccinationer baseres på den enkelte persons behov i relation til varighed, destination, rute, årstidsforhold m.v.

I Medicinsk Speciallægeklinik gives rådgivning og vaccinationer af speciallæger i infektions- og tropesygdomme, der alle har mange års erfaring hermed.


Malaria:
Er en hyppig sygdom i troperne, især i Afrika. Rådgivning om sygdommen, smittemåde, metoder til at undgå smitte samt behandling heraf er afgørende for rejser til risikoområder.

Malariaparasitten har i visse regioner udviklet betydelig resistens mod virkningen af forskellige malariamedikamenter. Korrekt valg af forebyggende medicin samt vejledning om evt. bivirkninger er væsentlig for at opnå tryghed på rejsen.

Med baggrund i individuelle behov og under hensyntagen til destination samt rejsemåde tilrettelægges den nødvendige indsats mod malaria under eller efter rejsen.


Rejsediarré:
Diarré under rejser til eksotiske områder er meget hyppig. Op mod 50% af rejsende vil ved sev kortere rejse kunne generes heraf.

Rådgivning om smittemåder, håndhygiejne, risiko ved mad og drikke er helt central for en god rejseoplevelse.

Der rådgives om brug af nødhjælpsmedicin mod mave- eller andre infektioner og relevant rejseapotek afklares ved konsultationen.

 

STUDIERABAT

10% rabat på rejsevaccinationer
(Undtagen Japansk hjernebetændelse) 

HUSK

Dit gule sygesikringsbevis

Tidsbestilling

Mandag, onsdag, fredag 
kl. 9.00-14.00

Tirsdag og torsdag 
kl. 9.00-12.00

Tel. 86 75 29 09

Bahnhof Zoo