Måling af patientoplevet kvalitet

Undersøgelsen er foretaget af eKvis (enheden for kvalitet i Speciallægepraksis) og Rambøll.

  • Klinikrapport findes her
  • Kommentarrapport findes her
Bahnhof Zoo