Kommentarer til
patienttilfredshedsundersøgelsen

Til følgende spørgsmål er der blevet tilknyttet kommentarer:

 

1. Hvordan oplevede du første kontakt med klinikken på telefonen?

"Sygeplejersken (Marthinsen) virkede meget faglig kompetent"

"Informativt og effektivt"

"Imødekommende og god information"

"Venlig og varm. Kom straks til pga symptomer"

"Altid venligt stemte sygeplejersker"

"Fornuftig ventetid og konkret svar i telefonkontakten"

"(God) Forståelse"

"Meget imødekommende og nærværende og jeg fik en tid samme dag, da jeg havde akutte problemer."

"Meget lyttende til problemstillingen"

"Jeg kom hurtigt til 1. besøg"

 

2.   Hvordan oplevede du at blive mødt i receptionen ved dit første besøg i klinikken? 

"Positiv stemning - meget venlig og imødekommende"

"Informativt, effektivt. Venlighed"

"Meget venlig og imødekommende"

"De har ventet med at tage telefonen og snakket med mig i stedet"

"Jeg blev set i øjnene og følte, at mine problemer blev taget alvorligt"

"Meget venligt"

"Ekstremt venlige, også i telefonen"

"Altid positiv"

"Venlighed"

 

3. Oplevede du ventetid i klinikken? Hvis ja, hvor lang tid?

"Jeg fik lov til at komme ind på trods af at klinikken havde lukket, så det var helt forståeligt"

"Har taget en gennemsnitlig ventetid, det har ikke været ens"

"Det betyder, at er er tid til den patient, der er inde og til mig, når min tid kommer"

"En enkelt gang"

(Svar: nej) "Kun ventet 5 min en enkelt gang"

"Ventetid er intet problem så længe lægen tager tid til den enkelte patient"

"Jeg har få gange oplevet at, der ingen ventetid var. Det er som regel 20 min. ventetid, men det er forståeligt"

 

4. Hvordan var din oplevelse af, om lægen havde sat sig ind i din journal?

Svar: God

"Han kendte mig næsten bedre end jeg selv gjorde"

"Lægen tog sig god tid til en indledende samtale og til at sætte sig in i mit sygdomsforløb"

"Meget grundig"

 

Svar: Middel

"Det har jeg ikke mærket"

 

5. Hvordan var den information, du fik om din sygdom og din behandling?

Svar: God

"Rart at komme til en specialist, der rent faktisk har forstand på astma/allergi, modsat min egen læge" 

"Fyldstgørende information over det hele"

"God, rart at jeg også fik generelt helbredsinformation om landet"

"Grundig og hurtig, man skal lytte godt efter"

"Dialog/rådgivning om græsvaccine"

"Meget uddybende forklaring"

"Meget lærerig - nogle ting vidste jeg ikke"

 

Svar: Middel

"Syntes lægen talte lidt hurtigt, så det kunne være svært at følge med"

"Den gik meget stærkt, så man havde næsten glemt det igen, da man kom ud"

"Der var nogle huller"

 

6. Hvis du blev tilbudt behandling med medicin, fik du da information om virkning og bivirkning?

"Der blev svaret på mine spørgsmål om det"

"Vi fortsatte med min nuværende medicin, men i ny form"

"Jeg kendte godt bivirkningerne, men virkningen fik jeg fortalt"

"Ligeledes nogle huller"

 

7. Har du været tilfreds med behandlingen/forløbet indtil nu?

"Meget omhyggelig og grundig. Helheden og ikke kun den enkelte sygdom/allergi/andet."

"Ja, jeg følte at jeg bliver taget alvorligt og at lægen forsøger at finde en løsning, så jeg ikke skal være syg konstant og har en astma, der er velbehandlet"

"Har rost og henvist andre til klinikken"

"Har aldrig oplevet så smertefri vaccination, er meget imponeret"

"Kort og præcist - viser jeres store erfaring"

"Bliver lyttet til og handlet derfra"

"Meget tilfreds"

"Meget (tilfreds)" 

"Meget tilfreds"

"Yderst tilfreds"

Bahnhof Zoo